Skip to main content

Elixir Group i Humano Srce Šapca dobili zahvalnicu za doprinos filantropiji

Elixir Group i Humano Srce Šapca su dobili zahvalnicu za doprinos filantropiji u 2015. godini. U konkurenciji za najprestižniju nagradu za društvenu odgovonost i filantropiju u izuzetno jakoj konkurenciji plasirali smo se u sam vrh društveno odgovornih kompanija za nagradu koju tradicionalno dodeljuje Trag fondacija: „Ovogodišnju dodelu počinjemo nagradom za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora. 


U ovoj kategoriji nagrađujemo i ističemo uspešno osmišljena i dugoročna partnerstva kompanija i organizacija civilnog društva u cilju rešavanja nekog ozbiljnog društvenog problema. Ovakvo partnerstvo prevashodno podrazumeva međusektorsku saradnju, zajedničke napore i akciju za rešavanje problema. Na našu radost ove godine smo, kao i prethodnih, u ovoj kategoriji primili najveći broj prijava. Nominovane su sledeće kompanije:

 
 • Telekom Srbija a.d za partnerstvo sa Matematičkom gimnazijom/
 •  GlaxoSmithKline Export Ltd za partnerstvo sa BelHospice-om /
 • Gomex d.o.o. za partnerstvo sa SOS telefonom Vojvodina /
 • VIP Mobile za partnerstvo sa organizacijom za međugeneracijsku saradnju 35+/
 • Delta Holding d.o.o za partnerstvo sa Udruženjem žena „Sačuvajmo selo“ iz Priboja/
 • Telenor d.o.o za partnerstvo sa UNICEF-om/
 • Elixir group d.o.o za partnerstvo sa Fondacijom Humano Srce Šapca/ 
 • Crystal Derma d.o.o za partnerstvo sa Udruženjem za pomoć MNRO Zvezdara 
 • i Coca Cola Hellenic Srbija za partnerstvo sa Bankom Hrane”
 

Prema glasovima žirija najveći broj poena osvojili su: 

Elixir group d.o.o. koji je nominovan za partnerstvo sa Fondacijom Humano srce iz Šapca. Ovo partnerstvo je omogućilo stabilno funkcionisanje Fondacije i ostvarenje njene misije. Elksir Grupa je učestvovala u realizaciji svih ciljeva fondacije – od izgradnje i adaptacije stambenih objekata namenjenih socijalno ugruženim porodicama do nabavke humanitarne pomoći. Dodatno, Eliksir grupa je podržala stvaranje socijalnog preduzeća Fondacije koje zapošljava 20 radnika i osigurava finansiranje Fondacije u narednim godinama. 

Delta Holding d.o.o. koji je nominovan za partnerstvo sa Udruženjem žena “Sačuvajmo selo” iz Priboja, ostvareno kroz program “Zasad za budućnost”. Zahvaljujući ovom programu, žene iz Priboja su dobile mogućnost da svojim radom i angažovanjem ostvare dohodak i tako utiču na sopstvenu samostalnost i bolji standard svojih porodica. 

GlaxoSmithKline LTD koji je nominovan od strane BELhospicea za njihovo desetogodišnje partnerstvo koje je krunisano programom PULS koji se sprovodi već 2 godine. U okviru ovog programa, GSK omogućava svojim zaposlenima da u periodu od 6 meseci volontiraju u BELhospiceu. Tokom svog šestomesečnog boravka, volonteri GSK pomažu BELhospisu da se strateški usmeri i stekne veštine neophodne za svoj rad. Jedan od najbitnijih rezultata PULSa je izrada strateškog plana za pokretanje kapitalne fandrejzing kampanje za izgradnju prvog stacionarnog hospisa u Srbiji kao i strategije za implementaciju palijativnog zbrinjavanja u gradovima širom Srbije putem satelit programa sličnih konceptu BELhospice centra. 
 

Nominacija Elixir Group

1.     Ukratko opišite glavne aspekte društveno odgovornog poslovanja Vaše kompanije
 
Pošto smo većim delom hemijska industrija, vodimo računa o ispunjavanju svih standarda zaštite zaposlenih i zaštite čovekove okoline nabavkom savremene opreme i uvođenjem procedura koje propisuju standardi Evropske Unije. Odnos prema zaposlenima uvažava visoke standarde kada je reč o njihovoj zaštiti, redovnim platama, socijalnim intervencijama kada god je to potrebno. Pored svega Elixir Group obavila je veliki nacionalni posao čišćenjem dve deponije piritne izgoretine koje su istorijski formirane od šezdesetih godina u Šapcu i u Kladovu koje su bile dve crne ekološke tačke mapirane i na evropskim kartama. Podržavamo organizacije koje se bave socijalnom zaštitom, pomoći zdravstvenim institucijama, amaterskim sportskim društvima itd. Kao i socijalnom preduzetništvu. Pored preduzeća u akcije se redovno uključuju i zaposleni.
 
2.     Kakve konkretne aktivnosti ste preduzeli u oblasti društveno odgovornog poslovanja u proteklih godinu dana? Kakvi su bili rezultati tih aktivnosti?

 Pomoć za socijalne, zdravstvene, sportske inicijative insititucija kao što su Fondacija Humano srce Šapca, Organizacije Mali veliki ljudi, Fonda B92, različitim amaterskim sportskim društvima, dovršetak čišćanja velike istorijske deponije piritne izgoretine u Šapcu (tako što je celokupna izvezena u Kinu).


II INFORMACIJE O PARTNERSTVU

 
1.     Sa kojom partnerskom neprofitnom organizacijom nominovana kompanija / preduzeće sarađuje?

Fondacija Humano srce Šapca koja čitavom lepezom aktivnosti nadopunjuje rad institucija sistema i svojom raznovrsnošću doprinosi da kompanija Elixir lakše kroz profesionalni menadžment fondacije efikasno doprinosi realizaciji misije Fondacije ali i društveno odgovorni koncept i strategiju kompanije.
 
2.     Kako izgleda partnerstvo sa nevladinom organizacijom?

Pored finansijskih sredstava, Eliksir grupa donira sve svoje usluge, od volontiranja ljudi iz menadžmenta kompanije, računovodstvenih usluga, pravnih saveta, preko usluga zajedničkih službi, voznog parka... svi zaposleni iz Elixira doniraju svoj rad. Kompanijski cilj je dobrobit zajednice, efikasna i pozdana uslugu zaposlenih i aktivista fondacije. Ciljna grupa dominantno su najugroženiji, deca, stari, bolesni, bez roditelja itd.
 
3.     Koliko dugo ovo partnerstvo traje?

Od osnivanja Fondacije 2009.godine.
 
4.     Kakve su beneficije za organizaciju civilnog društva proistekle iz ovog partnerstva?

Omogućili smo stabilno funkcionisanje, pokrivajući operativne troškove fondacije uključujući korišćenje prostora, plate zaposlenih i sve druge troškove. Omogućili smo realizaciju misije Fondacije i jednog bitnog dela projekata koje vodi ova fondacija na teritoriji opštine Šabac i šire. Omogućavamo da Fondacija funkcioniše bez brige o tome da li će uspeti da pronađe novac na druge načine od drugih institucija. Ovo je oblik zadužbine i ona će nastaviti da funkcioniše ne samo u narednim godinama već i decenijama. Eliksir je dodelio i sopstveni prostro za stvaranje socijalnog preduzeća za proizvodnju suvenira i delatnost štamparije, koje sada zapošljava 20 radnika koji nisu mogli da nađu posao zbog različitih hendikepa. Humano srce je osnovalo i održava i dnevni boravak za decu ometenu u razvoju. Fondacija je aktivno uključila i u pomaganje azilantima koji dolaze iz Sirije i drugih zemalja.  Ipak najveću beneficiju ima zajednica jer rad Fondacije dopunjava aktivnosti državnih institucija.
 
5.     Na koji način je partnerstvo koristilo nominovanoj kompaniji?

Kompaniji nije u interesu da ima bilo kakvu korist od ovog angažmana, isključivo se vode empatijom i željom da se pomogne. Internim informisanjem obaveštavaju se zaposleni, na isti način se i uključuju u akcije.  
 
6.     Kakav napredak je postignut u rešavanju problema / potreba na kojem partneri rade?

 Stabilno funkcionisanje Fondacije. Stabilno i brzo rešavanje problema koje uoči fondacija i kada je reč o pojedinačnim slučajevima i kada je reč o učešću u rešavanju nekih širih problema. Ostvaren kontinuitet u socijalnoj pomoći, briga o onima koji su obuhvaćeni akcijama pomoći ne završava se ad hoc, već traje dok se ne prevazidje kriza ili ne reši sam problem. Fonacija je dodelila u školskoj 2014.-2015. i 38 stipendija učenicima bez jednog ili oba roditelja, isplaćuje se mesečno po 4000 dinara.Svakodnevno se razvozi na teritoriji opštine 203 obroka Narodne kuhinje do najudeljanijih mesta za bolesne i stare.Rekonstruisano ili izgrađeno deset kuća za siromašne.2014.-Dragica Jovanović iz Mišara-adaptacija stambenog objekta u iznosu od 73.263,68 dinara 2015.kupljena je kuća u vrednosti od 733.800,00 dinara a za adaptacija pomenutog objekta utrošeno je 690.000,00 dinara. Odobrena je jednokratna novčana pomoć za samohrane roditelje-10 porodica u iznosu od 100.000,00 dinara

 
Eliksir Grupa je učestvovala u realizaciji svih ciljeva fondacije: izgradnja i adaptacija stambenih objekata socijalno ugroženim porodicama, obezbeđivanju humanitarne pomoći, u kupovini i izgradnji stambenih objekata za smeštaj socijalno ugroženim licima i za pomoć starim i bolesnim licima. Eliksir Grupa je ukupno u novcu donirala FOndaciji 4.071.715,00. Uz to kompanija Eliksir svakodnevno ustupa svoja vozila za prevoz hrane ili materijala do korisnika. Protekle godine Eliksir je donirao sav gradjevinski materijal nastao prilikom rušenja starih objekata koji su korišćeni u izgradnji kuća.Donirali su i 3 tone pilećeg mesa za siromašne korisnike pomoći Humanog srca.

Ova aktivnost je dugoročnog karaktera jer je pored opisane misije Fondacije i Eliksir Grupe u pitanju i porodična misija jer fondaciju vodi Ružica Popović koja je osnovala fondaciju po odlasku u penziju a vlasnik Eliksir grupe je njen sin Stanko Popović. U Eliksir grupi takođe radi i većina porodoce Popović tako da je u pitanju više od partnerstva. U isto vreme Fondacija ostvaruje i druga partnerstva, kao što je sa lokalnom samoupravom Šapca, ali i drugim kompanijama koje rade na ovoj teritoriji kao i sa brojnim pojedincima, nevladinim organizacijama, Crvenim krstom itd.

U periodu od 01.10.2014.do 01.10.2015.god.doniranim sredstvima uradili smo:

2014.- Vasić Radoslav iz Zablaća-adaptacija kuće i dogradnja kupatila - 238.635,17 din.
2014.- Poleksija Trifković iz Slatine-adaptacija kuće - 48.848,00 dinara
2014.-Sava Živković iz Metlića-adaptacija kuće - 32.740,32 dinara
2014.-Petar Petrović iz Tabanovića-izgradnja kuće - 666.262,55 dinara
2014/15.-Nada Sotonica iz P.Pričinovića -izgradnja - 400.490,52 dinara
2015.-Milena Tošković iz Šapca-izgradnja kupatila - 65.000,00 dinara
2015.-Rajko Ivanović iz Majura-popravka krova - 200.000,00 dinara
2015.- Radovan Jovičić iz Šapca-sanacija st.objekta nakon požara - 100.000,00 dinar
2015.-Boban Gajić iz Volujca-adaptacioja kuće - 40.000,00 dinara
2015.-Dragica Kolarić iz Jevremovca-adaptacija kuće - 51.000,00 dinara
2015.-Zvonko Rudin iz Šapca-adaptacija kuće -170.000,00 dinara
2015.-Zoran Stojanović iz Šapca-adaptacioja kuće-52.000,00 dinara
2015.-Zoran Stanimirović iz Ševarica-dogradnja prostorije i izgradnja kupatila(radovi u toku)- 35.000,00 dinara

Poslednje vesti

Vesti

 • Oct 19 2017

  Eliksir grupa donirala knjige u vrednosti od 100.000 dinara

  Povodom Sajma knjiga i akcije izdavačke kuće Samizdata B92, Eliksir grupa donirala je bibliotekama u Šapcu i Negotinu, opštinama u kojima ima svoje fabrike, knjige u vrednosti od 100.000 dinara kako bi povećali bibliotečki fond i dostupnost k

 • Jun 28 2017

  Najveći svetski proizvođač stiže u Prahovo

  Elixir Group je sa jednom od vodećih svetskih agrobiznis kompanija Roullier Group iz Francuske, odnosno sa njenom članicom Phosphea potpisala sporazum o strateškoj poslovno-tehničkoj saradnji u segmentu biznisa sa feed fosfatima.

Pogledajte poslednje dodat video materijal

Elixir Group - Kompanijski film

Elixir Grupa je poslovni sistem zasnovan na principima najbolje poslovne prakse -- primeni najmodernijih tehnoloških rešenja, stručnim i motivisanim zaposlenima i kontinuiranom ulaganju u proizvodnju i proširenje palete proizvoda i usluga.

Pogledajte poslednje dodatu galeriju slika